088 - 11 67 900
|contact|
Kraamzorg VDA Voor De Allerkleinste
Home > informatie > corona info > Informatie over Corona-virus

Informatie over Corona-virus

Het coronavirus; we kunnen er niet meer om heen. Er gelden ingrijpende maatregelen om het virus beheersbaar te houden. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Kraamzorg VDA levert tot nu toe gewoon de kraamzorg zoals je gewend bent. De kraamverzorgenden zijn altijd al zeer alert op de hygiëne. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze cliënten en medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Kraambezoek: normaal gesproken onderdeel van de kraamweek. De situatie nu is verre van normaal. Wij hanteerden daarom sinds de corona-uitbraak de regel dat er in de kraamweek geen kraamvisite mag komen. Per 11 mei is deze maatregel iets versoepeld en mag er in de kraamweek één vaste bezoeker langskomen. Bijvoorbeeld je vader, moeder of je beste vriendin. Je mag zelf bepalen wie deze bezoeker is. Overig bezoek mag tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende niet langskomen. Dat is niet leuk, maar wel veiliger. Voor jou, je kindje en onze medewerker. We verwachten dat iedereen hier begrip voor heeft en dit advies opvolgt. Na afloop van de kraamweek bepaal je zelf of je eventueel kraambezoek toestaat. Denk dan natuurlijk wel aan de geldende coronamaatregelen voor bezoek en social distancing.

Inzet medewerkers: Bij alle verzorgende handelingen draagt de kraamverzorgende handschoenen. Daarnaast volgt zij uiteraard zorgvuldig alle geldende richtlijnen en adviezen op.  Mocht een medewerker van ons zelf symptomen hebben van het coronavirus, dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Besmetting COVID19 in kraamgezin: Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert VDA aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg op Afstand: Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd. Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Intakes; Een andere maatregel die wij namen, is dat alle huisbezoeken voor intake werden omgezet naar telefonische intakegesprekken. Vanaf 11 mei mogen de huisbezoeken voor intake echter weer plaatsvinden, maar alleen als er geen (mogelijke) COVID19-besmetting in het gezin is. De hielprik en gehoortest worden vanaf maandag 4 mei ook weer ‘gewoon’ afgenomen in de kraamweek.

Mentale support na je kraamtijd; Alle coachingsgesprekken worden de komende tijd telefonische gesprekken, dit om de besmettingskansen te verkleinen. Via Lonneke van Houten krijg je bericht als je al een gesprek bij ons op locatie gepland had staan.

Verloskundigen: De werkwijze van de verloskundige wordt aangepast aan de situatie, de meest actuele informatie hierover vind je hier .

 

Tips om besmetting te voorkomen

Handige websites:

RIVM – vragen en antwoorden

RIVM – actuele informatie

Alles over zwanger

Instructiekaart voor het kraamgezin

Image result for corona virus

Mocht je onderstaande hulpmiddelen in huis hebben, wij zouden er heel blij mee zijn om de zorg goed te kunnen verlenen aan moeder en baby!

– mondkapjes (ffp1)
– beschermende brillen
– hand-alcohol

Neem contact op met 088-1167900 als je deze middelen voor ons ter beschikking hebt.

 

Update 12 mei 2020 20:05 uur

 

Terug