088 - 11 67 900
|contact|
Kraamzorg VDA Voor De Allerkleinste
Home > informatie > corona info > Informatie over Corona-virus

Informatie over Corona-virus

Nederland helaas in lockdown. De avondklok zal onze zorg voor jou niet veranderen, onze kraamverzorgenden mogen de deur uit om zorg te leveren.

Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze cliënten en medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden. Kraamzorg VDA levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen, de kraamverzorgende draagt een mondkapje en handschoenen bij contact binnen 1,5 meter.

De intakegesprekken (rond de 7e maand van de zwangerschap) zullen voorlopig telefonisch, zo veel mogelijk met beeld, plaatsvinden in plaats van een bezoek aan huis. Dit voor de veiligheid van eenieder.

Geen kraambezoek als de kraamverzorgende aan het werk is, ook buiten de werktijden van de kraamverzorgende is het advies om geen bezoek te ontvangen. Dit ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken. Als er na de kraamweek bezoek komt dan geldt het volgende advies:

De kraamverzorgende neemt extra voorzorgsmaatregelen in acht en draagt handschoenen en een mondkapje bij contactmomenten binnen 1,5 meter. Mocht een medewerker van ons zelf symptomen hebben van het coronavirus, dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen. De gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. Daarom houdt Kraamzorg VDA zich aan alle maatregelen en richtlijnen. Een van die maatregelen is dat onze medewerkers zich ook bij lichte klachten laten testen. Alhoewel zorgmedewerkers voorrang krijgen bij het testen, duurt het enkele dagen voordat een uitslag bekend is. In de tussentijd mogen onze medewerkers niet werken. Dit zorgt voor extra drukte. Op sommige momenten kan dit betekenen dat de vraag naar kraamzorg groter is dan wij kunnen bieden. Wij doen er alles aan om onze capaciteit zo hoog mogelijk te houden.

Ook in coronatijd biedt VDA graag al haar gezinnen een prachtige, onbezorgde kraamweek. We gaan tot het uiterste om jou, je kindje en jullie gezin het allerbeste te geven. Help jij ons mee ons werk zo goed mogelijk te doen? Dat kan door:

Besmetting COVID19 in kraamgezin: Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert VDA aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg op Afstand: Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd. Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Verloskundigen: De werkwijze van de verloskundige wordt aangepast aan de situatie, de meest actuele informatie hierover vind je hier.

Tips om besmetting te voorkomen:

EXTRA INFORMATIE VIA BEELD

De afgelopen periode heeft veel impact gehad op de kraamzorg. Samen met Medsim hebben we geïnvesteerd in het maken van een informatieve en leerzame film over de veranderingen. De uitbraak van COVID-19 is de aanleiding geweest voor het maken van deze filmpjes, maar we hebben dit bewust breder getrokken zodat deze ook goed inzetbaar zijn bij uitbraak van ander virussen. De ervaring leert dat het zien van beelden veel beter beklijft dan het lezen van lange teksten en telkens nieuwe en aangepaste richtlijnen. Wij hebben er om die reden voor gekozen de werkelijke setting in de thuissituatie te simuleren, zodat zowel kraamverzorgende als kraamvrouw op een heldere wijze inzicht krijgen in deze voor hen bijzondere situatie waarin zij terecht gaan komen of al zijn gekomen.

Het verlenen van kraamzorg binnen de RIVM richtlijnen en eventueel richtlijnen vanuit de beroepsgroep e/o eigen organisatie vraagt namelijk om een aangepaste werkwijze. Voor iedereen nieuw, onwennig, maar het gaat erom dat de veiligheid en gezondheid van de kraamverzorgende en het gezin zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Deze instructie- en voorlichtingsfilm laat in een gesimuleerde setting zien hoe te handelen bij een thuisisolatie.

De film is ook opgesplitst per onderdeel te bekijken: https://www.medsim.nl/voorlichtingsfilmpjes-voor-kraamverzorgende-en-kraamvrouw-bij-uitbraak-van-een-virus/

Handige websites:

RIVM – vragen en antwoorden

RIVM – actuele informatie

Alles over zwanger

CPZ – veelgestelde vragen

Kraamzorg in coronatijd (van onze collega’s van Naviva)

Instructiekaart voor het kraamgezin

Image result for corona virus


Update 14 april 08:34
uur

 

Terug