088 - 11 67 900
|kontakt|
Kraamzorg VDA Dla tego najmniejszego
Home > Informatie > WARUNKI

WARUNKI


z ogólnymi warunkami usług
Tutaj
Oświadczenie o prywatności

Prywatność Twoja i Twojej położnej środowiskowej

Ustalanie danych
Aby zapewnić Ci spokojny czas połogu Kraamzorg VDA potrzebuje uzyskać Twoje dane. Nasi pracownicy przestrzegają przy tym odpowiednich przepisów ustawowych. Od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać nowa ustawa: rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym rozporządzeniem masz prawo wiedzieć, jakie dane na Twój temat są rejestrowane, a także dlaczego tak się dzieje. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody ustalane są dane, które mają na celu zapewnienie prawidłowej opieki. W niektórych przypadkach przed rozpoczęciem świadczenia usług może być istotne, aby pracownik Kraamzorg VDA skonsultował się z innym zainteresowanym świadczeniodawcą. Pracownik może to zrobić wyłącznie, jeśli uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Obowiązek zachowania tajemnicy
Pracownicy Kraamzorg VDA, którzy rozmawiają z Tobą w okresie ciąży i w okresie połogu rejestrują Twoje dane w dokumentacji. Pracownicy podlegają obowiązkowi zachowania ścisłej tajemnicy. Niekiedy zdarza się, że również inni pracownicy muszą zapoznać się z tą dokumentacją, ale dzieje się to wyłącznie, jeśli przyczynia się to do zapewnienia prawidłowej opieki.

Prawo do wglądu
Masz prawo do wglądu we wszystkie dane przechowywane w Twojej dokumentacji. Jeśli uznasz, że znajdują się tam błędne dane, masz prawo zlecić, aby je zmieniono. Jeśli nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi terminami przechowywania, masz również prawo do usunięcia danych.

Anonimowość
Kraamzorg VDA ustala dane klientów, aby świadczyć im jak najlepszą opiekę. Dane te są wykorzystywane ponadto do dokumentowania wydatków na potrzeby ubezpieczycieli. Dane są dostarczane zbiorczo i anonimowo. Oznacza to, że nie można powiązać danych z konkretnymi osobami. Zostało to w ten sam sposób określone w warunkach dostaw.

Przechowywanie
Przechowujemy Twoje dane w sposób staranny. Dzieje się to w oparciu o ustawowe terminy, po których ulegają one zniszczeniu. Twoje dane medyczne przechowujemy przez 15 lat, zgodnie z zapisami art. 7:454 holenderskiego Kodeksu cywilnego. Twoje dane osobowe (personalia) są również przechowywane do 15 lat po ich ustaleniu.

Regulamin prywatności
W regulaminie prywatności określono prawa i obowiązki Twoje i Kraamzorg VDA. Możesz uzyskać ten regulamin, kontaktując się z nami. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail pod adres kraam@kraamvda.nl. Podaj w tym e-mailu, że chcesz uzyskać wgląd w nasz regulamin prywatności.

Prywatność pielęgniarek środowiskowych
Myślimy o Twojej prywatności i prosimy o to, byś Ty również myślała o prywatności naszych pracowników. Jeśli na przykład chcesz umieścić w Internecie lub w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym znajduje się jedna z naszych pracowniczek, czy możesz poprosić ją najpierw o wyrażenie zgody?

Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności zostało zaktualizowane po raz ostatni 29 marca 2018 roku.

Pobierz oświadczenie o prywatności.

Wstecz