088 - 11 67 900
|contact|
Kraamzorg VDA Voor De Allerkleinste
Home > Kraamzorg VDA > Meldingen medewerkers

Meldingen medewerkers

A. Algemeen
1. Door wie werd het incident gesignaleerd?
Naam:

2. Welke cliënt was bij het incident betrokken?
Cliëntnummer:

3. Wanneer vond het incident plaats?
Datum:
Tijdstip:

4. Waar vond het incident plaats?

5. Wat is er gesignaleerd?

B. Situatie met een cliënt waar iets (bijna) mis is gegaan
6. Omschrijf kort het incident/de situatie die (bijna) mis is gegaan:

7. Wat heb je gedaan na het incident/de situatie:

8. Is er schade of letsel ontstaan als gevolg van deze situatie? Zo ja, beschrijf deze zo nauwkeurig mogelijk en/of stuur een foto/video mee:


Door naar H

C. Afwijking in werkwijze
9. Om welke werkwijze gaat het?

10. Wat is de afwijking in werkwijze?
Door naar H

D. (Bijna) ongeval of onveilige situatie voor medewerkers:
11. Omschrijf kort het (bijna) ongeval/de situatie die je als onveilig ervaart voor medewerkers:

12. Is er schade of letsel ontstaan als gevolg van deze situatie? Zo ja, beschrijf deze zo nauwkeurig mogelijk en/of stuur een foto/video mee:


Door naar H

E. Klacht over een leverancier
13. Wat werkt niet zoals het zou moeten?

14. Wat gaat er niet goed met dit apparaat/materiaal?

Door naar H

F. Storingen aan bedrijfsmiddel/ondeugdelijk materiaal
15. Omschrijf de klacht van of over een leverancier:

Door naar H

G. Prik-, Snij-, Spat- en bijtincident
16. Beschrijf het incident:

17. Heb je de juiste acties uitgevoerd en dit incident gemeld bij prikpunt? Beschrijf de acties:

Door naar H

H. Intern verbetervoorstel
18. Hoe kan het volgens jou beter?

19. Bij wie moet deze melding terecht komen?

20. Overige opmerkingen

Ingevuld op:
Door:
Afdeling:
Functie:

Ben je bereid om indien nodig aanvullende informatie te geven aan de meldingscommissie?

Terug