088 - 11 67 900
|contact|
Kraamzorg VDA Voor De Allerkleinste
Home > Kraamzorg VDA > Tarievenlijst Kraamzorg VDA

Tarievenlijst Kraamzorg VDA

Algemeen

Kraamzorg maakt deel uit van de basisverzekering. Het aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het landelijk indicatieprotocol (de meeste verzekeraars hanteren het landelijk indicatieprotocol). De kraamzorgorganisatie  bepaalt in opdracht van de Zorgverzekeraar aan de hand van het indicatieprotocol hoeveel uren kraamzorg er nodig zijn. Deze uren worden door de zorgverzekering vergoed.

Eigen bijdrage

Door het Ministerie van VWS is de eigen bijdrage voor kraamzorg m.i.v. 01-01-2023 vastgesteld op € 4,80 per uur. De eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Deze eigen bijdrage geldt niet voor de bevallingsassistentie uren.

Tarieven

Indien je zelf meer uren wilt kopen dan je polis vergoedt, gelden onderstaande tarieven.

Per 1 januari 2024 gelden onderstaande tarieven:

Al onze tarieven zijn inclusief de reiskosten van de kraamverzorgenden.
Voor de kosten betreffende annulering, verwijzen wij naar onze leveringsvoorwaarden.
Tariefaanpassingen voorbehouden.

Betaling

Na afsluiting van de kraamzorg ontvang je een afrekening van de verleende zorg.
Deze afrekening dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Terug